Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre Samo Trebižan s.p., Lokavec 129b, 5270 Ajdovščina

Nagrada

V nagradni igri bo podarjena nagrada, ki jo prispeva podjetje Samo Trebižan s.p. (Studijsko družinsko fotografiranje).

Nagradna igra poteka

Nagradna igra poteka od 27.1.2019 do vključno 07.02.2019.

Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V primeru, da so mlajši od 18 let, morajo na dan 07. 2. 2019 dopolniti vsaj 15 let in pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V sodelovanje se vključijo tako, da FB strani Fotografija Samo Trebižan izpolnijo pogoje navedene v objavi nagradne igre na blogu https://nafotografiji.si/zimski-give-away-druzinsko-fotografiranje/.

Potek nagradne igre

Žrebanje nagrade bo 07. 2. 2019.

Žrebanje ne bo javno. Opravljeno bo s pomočjo tričlanske komisije, ki bo naključno izbrala enega zmagovalca izmed vseh, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v žrebanju. Zmagovalec je lahko nagrajen le enkrat. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

Rezultati žrebanja in prevzem nagrad

Nagrajenec (ime in priimek) bo istega dne kot bo izžreban objavljen na spletni strani www.nafootgrafiji.si/blog. Vsak udeleženec nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri izrecno soglaša z objavo njegovega imena in priimka na spletni strani www.nafotografiji.si, v primeru, da bo nagrajen.  Če se dobitnik nagrade na obvestilo najpozneje v 7 dneh ne bo odzval, bo organizator štel, da dobitnik nagrade ne želi prevzeti in je organizator prost vsakršnih obveznosti do nagrajenca.

Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo,